YURTDIŞINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPABİLECEK ÜNİVERSİTELER

2547 sayılı Kanun'un 33. maddesi, 1416 sayılı Kanun uyarınca yurtdışında lisansüstü eğitim görmeye hak kazanan araştırma görevlileri/öğrenciler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yurtdışına gönderilecek devlet memurlarının lisansüstü eğitim yapabilecekleri üniversiteler listesinin yeniden belirlenmesi ve

Söz konusu listelerin, Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 içerisine giren üniversiteleri kapsayacak şekilde geçerli olması Yürütme Kurulu'nun 20.11.2013 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.