YURTDIŞI DOKTORA ARAŞTIRMA DESTEĞİ

2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre atanmış, Doktora derslerini tamamlayarak Yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasında olan araştırma görevlileri doktora tez konuları ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere en çok 6 ay süre ile yurtdışına gönderilecektir.

Doktora eğitiminin tez aşamasında olanlara ilişkin başvuru şartları:

  • T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak,
  • Doktora derslerini tamamlamış, yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasında olmak,
  • Başvuru tarihi itibariyle, son dört yıl içinde doktora programına başlamış olmak,
  • Son üç yıl içinde kamu kaynağı kullanarak, bir aydan uzun süreli yurtdışında bulunmamış olmak, (Yürütme Kurulu'nun 13.05.2014 tarihli toplantısında eklenmiştir.)
  • Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden "Misafir Araştırmacı" veya dengi bir statüde kabul almak,
  • Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en az 65 puan- veya Uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek, (Eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar)
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

 
Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller'in tam metnine ve destek miktarlarına ulaşmak için tıklayınız.

Doktora Araştırma Desteği Takip Formu için tıklayınız.