BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

  • Teklif Yazısı
  • Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
  • Lisans not çizelgesi (transkript)
  • Yabancı dil belgesi (TOEFL, IELTS, KMK II, v.b.)
  • Lisansüstü bir programa kabul edildiğine dair yurtdışı üniversiteden kesin kabul belgesinin aslı (Kabul belgesinde adayın kabul edildiği program, düzeyi, varsa kabul edilme koşullarının ne olduğu ve eğitim ücreti açıkça bildirilmelidir.)
  • Sağlık Kurulu Raporu