​ÖĞRETİM ÜYELERİNE VERİLEN DESTEKLER

Yürütme Kurulu'nun 13.05.2014 tarihli toplantısında alınan kararla yürütmesi durdurulmuştur.

Son üç yıl içinde kamu kaynağı kullanarak, bir aydan uzun süreli yurtdışında bulunmamış olan öğretim üyeleri en az 1 ay en fazla 3 ay süreyle yurtdışına gönderilecektir.

Öğretim üyelerinin başvuru şartları:

  • T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda devamlı statüde profesör, doçent veya yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor olmak,
  • Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden "Misafir Araştırmacı veya dengi bir statüde kabul almak,
  • Son üç yıl içinde kamu kaynağı kullanarak, bir aydan uzun süreli yurtdışında bulunmamış olmak,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

 
Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller'in tam metnine ve destek miktarlarına ulaşmak için tıklayınız.

Öğretim Üyesi Destekleri Takip Formu için tıklayınız.